top of page

35 must-know digitale marketingtermen

Marketing is een job op zich. Dat maakt dat het ook zijn eigen vakjargon heeft. Voor zij die nog niet helemaal vertrouwd zijn met termen als funnel, LTV en inbound marketing, is er dit handig marketingwoordenboek. You’re welcome!

1. Digitale marketing


Digitale marketing, ook wel online marketing genoemd, is elke vorm van communicatie gericht op het overhalen van mensen om een product of dienst te kopen, die plaatsvindt via één of ander digitaal apparaat.

Digital flyers ontwerpen die later worden geprint en verspreid? Dat valt dus onder de noemer offline marketing.


2. Merkpositionering


Merkpositionering is de manier waarop jouw bedrijf of merk zich onderscheidt van concurrenten, hoe consumenten jouw merk identificeren en hoe ze ermee in contact komen. Het bestaat uit de belangrijkste kwaliteiten en waarden die synoniem zijn met jouw bedrijf.

Weet je niet zeker hoe je de brand positioning van jouw merk moet omschrijven? Op internet vind je heel wat templates die je op weg kunnen helpen om jouw merkpositionering te bepalen.


3. Brand awareness

Merkbekendheid of brand awareness is een term voor de mate waarin mensen zich jouw merk kunnen herinneren en herkennen. Het bestaat uit merkherinnering en merkherkenning.

  • Merkherinnering: in welke mate kunnen consumenten zich jouw merk herinneren en snel uitleggen wat het aanbiedt?

  • Merkherkenning: in welke mate herkent een consument jouw merk aan de hand van zijn kenmerken zoals het logo of de huisstijl?

4. Inbound marketing

Inbound marketing is een term die wijst op het aantrekken van klanten door middel van het creëren van waardevolle content zoals blogs, email automation en social media.

Met inbound marketing tracht een bedrijf klanten naar zich te laten komen in plaats van dat het zelf klanten moet gaan zoeken en benaderen.

Adverteren op sociale media is een voorbeeld van outbound marketing. Je gaat hier immers content ‘pushen’ aan een publiek, zonder dat zij hierom gevraagd hebben.


5. Lead


Een lead is ieder contact binnen jouw marketingbereik dat interactie heeft gehad met jouw merk of het potentieel heeft om een toekomstige klant te worden. Een lead kan iemand zijn die jouw e-book heeft gedownload, zich heeft aangemeld voor een gratis trial van jouw product of service, jouw fysieke winkel bezoekt etc.


6. Lead nurturing


Lead nurturing is het proces van het 'warm maken’ van leads. Je bouwt vertrouwen op bij potentiële klanten die in contact zijn gekomen met jouw merk. Op die manier duw je hen steeds verder in de sales funnel (zie later), tot wanneer ze effectief klant worden.

Stel dat je een personal trainer bent. Een lead kan dan iemand zijn die zich heeft ingeschreven voor een gratis proefles. Die persoon wordt nadien echter niet noodzakelijk onmiddellijk een betalende klant. Daarom kan jij als personal trainer deze lead in de weken of maanden na de proefles een reeks slim uitgedachte en waardevolle e-mails sturen. De lead leest deze waardevolle content en krijgt steeds meer vertrouwen in jou. Je ‘warmt de lead’ op zodat die uiteindelijk toch klant wordt bij jouw personal training bedrijf.


7. Buyer persona


Een buyer persona, ook wel avatar genoemd, is een gedetailleerde beschrijving van iemand die jouw doelgroep vertegenwoordigt. Deze persona is fictief, maar gebaseerd op diepgaand onderzoek van jouw bestaand of gewenst doelpubliek.

De meeste bedrijven hebben verschillende buyer persona’s. Bijvoorbeeld, een bedrijf dat make-up verkoopt voor vrouwen tussen 20 en 60, kan verschillende buyer persona’s hebben op basis van de leeftijdsgroep.


Buyer persona's stellen je in staat om je te concentreren op de uitdagingen en pijnpunten van jouw potentiële klanten. Content afstemmen op jouw buyer persona’s, zorgt ervoor dat de content relevanter wordt. Je bereikt prospecten op het juiste moment met de juiste content.


8. Acquisitiekost (CAC)


De acquisitiekost van een klant is letterlijk de kost die gepaard gaat met het aantrekken van een nieuwe klant. Naar de term wordt ook verwezen met de afkorting CAC, wat staat voor Customer Acquisition Cost.


Het wordt berekend met de volgende formule:


customer aquisition cost formule victorie media
customer-aquisition-cost-formule-victorie-media

Het is belangrijk de CAC te weten, omdat het iets zegt over hoe kostelijk en hoe winstgevend groei is voor jouw bedrijf. Als de acquisitiekost te hoog is ten opzichte van de life time value (zie verder), kost het werven van klanten meer dan de winst die elke klant ooit genereert. In zulk geval weet je dat er dringend iets moet veranderen!


9. Cost per lead (CPL)


Cost per lead verwijst naar het bedrag dat wordt besteed aan het verwerven van een lead. CAC en CPL liggen dus dichtbij elkaar, met dat verschil dat de sales kost nog niet is meegerekend. Het gaat hier louter om de kosten van het binnenkrijgen van een lead.


Bij online ads is de CPL een vaak gebruikte term. Cost per lead verwijst daar doorgaans naar de hoeveelheid geld die je per lead spendeert aan Facebook of Google Ads (of een ander kanaal).

Bv. Heb je op een maand tijd €300 uitgegeven aan een lead generation campagne in Facebook Ads en heeft dat jou 50 leads opgeleverd, dan is de CPL gelijk aan €6 (€300/50).


10. Key Performance Indicators (KPI)


KPI staat voor Key Performance Indicators. Ze worden gebruikt om de voortgang van jouw marketingdoelen bij te houden.


Door op voorhand de juiste KPI's voor jouw bedrijf te bepalen, kan je de prestaties doorheen het jaar continu evalueren en bijsturen.


Enkele voorbeelden van vaak gebruikte KPI’s binnen digitale marketing zijn ROAS (return on ad spend), ROI (return on investment), CAC, follower growth en conversion rate.


11. Churn rate


De Churn rate of het verlooppercentage is een meting die wordt gebruikt om klantbehoud (customer retention) te berekenen. Het helpt bedrijven met terugkerende inkomsten te bepalen hoeveel klanten ze in een bepaalde periode verliezen.


Om het verlooppercentage te berekenen, deel je het aantal verloren klanten gedurende een bepaalde periode door het aantal klanten dat je had aan het begin van de periode.


12. Lifetime Value (LTV)


De Lifetime Value, ook wel Customer Lifetime Value (CLV) genoemd, is de voorspelde nettowinst die een klant oplevert gedurende de volledige tijd dat hij klant is.


Er worden verschillende formules gebruikt om de LTV te berekenen. In e-commerce bijvoorbeeld wordt meestal de gemiddelde orderwaarde vermenigvuldigd met de frequentie waarmee een klant bestelt en de gemiddelde customer lifetime.


Bv. Een klant koopt gemiddeld voor €65 per keer, bestelt gemiddeld 4 keer per jaar en blijft gemiddeld 3 jaar klant. De LTV is dan €780.


13. Net Promoter Score (NPS)


De Net Promoter Score meet hoe waarschijnlijk het is op een schaal van 1 tot 10 dat iemand jouw bedrijf aan anderen aanbeveelt. Het zegt iets over hoe loyaal een klant is.

Door de NPS regelmatig te controleren, kan je manieren identificeren om jouw product of dienst te verbeteren.


14. Growth marketing

Growth Marketing is het proces van het ontwerpen en uitvoeren van experimenten om de resultaten van een doelgebied te optimaliseren en verbeteren. Als je een bepaalde metric of KPI hebt die je wilt verbeter, is growth marketing een methode die je kunt gebruiken om dat te bereiken.


Data uit marketingcampagnes en -experimenten wordt gebruikt om groei te stimuleren. Het kan je helpen bij het anticiperen op veranderingen en het plannen van jouw strategieën om voortdurend verbeteringen door te voeren.


15. CRM


CRM staat voor Customer Relationship Management en is een software waarmee je contactgegevens kan opslaan. Zo’n tool helpt je ook zakelijke inzichten te krijgen en analyses te maken.


Een CRM-systeem wordt vaak gebruikt door zowel een marketing- als salesafdeling van een bedrijf. Leads gegenereerd door de marketingafdeling komen dan automatisch in de CMS binnen en worden doorgespeeld aan de salesafdeling die de leads contacteert.

Voorbeelden zijn Salesforce en Hubspot.


16. CMS


Een CMS of Content Management System is software waarmee marketeers hun website content kunnen creëren, ontwerpen, hosten, bewerken en beheren.

Vaak gebruikt CMS-systemen zijn Wordpress, Wix, Squarespace, Magento, Shopify en HubSpot.


17. Marketing automation


Marketing automation verwijst naar software die is ontworpen om marketingtaken te automatiseren. Het stelt marketeers in staat om de juiste content te sturen naar (potentiële) klanten op het juiste moment. Je stuurt hen informatie op basis van hun gedrag.


Met marketing automation kan je onder meer de omschakeling van lead naar klant faciliteren en bestaande klanten stimuleren om nieuwe producten of services aan te kopen. Het kan erg belangrijke inzichten geven en de ROI een flinke boost geven.


Bekende marketing automation tools zijn Marketo, HubSpot, Mautic, ActiveCampaign, Omnisend en Drip.


18. Top of Funnel (ToFu)


Een funnel is de visuele weergave van de customer journey of klantreis, die het verkoopproces weergeeft van bewustwording tot actie.


Het wordt vaak weergegeven als een trechter. De Top of Funnel, kortweg ToFu, is daarbij de bovenkant van de trechter waar zich potentiële klanten bevinden aan het begin van het koopproces. Klanten zijn in deze fase vaak op zoek naar informatie (doorgaans om een probleem op te lossen), maar nog niet klaar om tot een aankoop over te gaan.


Bedrijven trachten mensen in deze fase van de customer journey waarde te bieden en te informeren door middel van bijvoorbeeld blogs of video.

19. Middle of Funnel (MoFu)


Het midden van de funnel vertegenwoordigt de middelste fase van het koopproces. Prospecten in deze fase gaan verder onderzoek doen naar geschikte oplossingen voor hun probleem. Ze willen diepgaande informatie over het product of de service.


In deze fase consumeren prospecten vaak content zoals white papers, case study’s en webinars.

In plaats van algemeen te informeren gaan bedrijven hier hun kennis en kunnen in de verf zetten.


20. Bottom of Funnel (BoFu)


De bodem van de trechter vertegenwoordigt de laatste fase van het koopproces. Hier heeft de koper een probleem geïdentificeerd, mogelijke oplossingen onderzocht en is hij klaar om te kopen.


In dit stadium vragen kopers meestal om een gratis demo of meeting, beginnen ze het gesprek met een verkoper of gaan ze meteen over tot een aankoop.


In deze fase worden er door bedrijven demo’s gegeven en (online) meetings. De klant is bijna binnen! Het is ook de fase waar er vaak een korting wordt gegeven om prospecten over de streep te trekken of waar er lustig testimonials van tevreden bestaande klanten worden gedeeld.


21. Marketing qualified lead (MQL)


Een marketing qualified lead (MQL) is de derde van zes fasen in het kooptraject. MQL's geven het aantal geconverteerde bezoekers aan die goed bij jouw organisatie passen.


Wanneer een bedrijf bevestigt dat een lead kwalitatief is, wordt die lead een MQL. Hierna kan men de lead gaan warm maken of ‘nurturen’, zoals hierboven uitgelegd.


22. Sales qualified lead (SQL)


Een sales qualified lead (SQL) is de vierde van zes fasen (direct na de MQL-fase) in het kooptraject. Een MQL wordt gekenmerkt als een SQL wanneer verkoop met marketing overeenkomt dat het contact voldoende interesse heeft getoond en goed genoeg is om een verkoopgesprek te beginnen.


Het SQL-stadium is meteen ook één van de belangrijkste en moeilijkste stadia voor een bedrijf om te definiëren, omdat hier de overdracht van marketing naar verkoop plaatsvindt.


23. Conversation qualified lead (CQL)


Conversational marketing en chatbots worden steeds belangrijker in het huidige marketinglandschap. Een Conversation Qualified Lead is iemand die via een gesprek met een medewerker of een bot heeft aangegeven interesse te hebben in een aankoop. Deze leads komen naar je toe met specifieke vragen waar ze in real-time antwoord op willen hebben.


24. Customer journey


De customer journey of klantreis is een manier om de ervaring van een klant met jouw bedrijf bij te houden vanaf de eerste interactie tot het moment waarop deze overgaat tot een aankoop.

De klantreis is geen one-size-fits-all. Hoe die eruitziet hangt van tal van factor af zoals jouw sector, verkoopcyclus en type product of dienst. De customer journey van iemand die op zoek is naar een trui van €40, zal er helemaal anders uitzien dan iemand die een zwembad van €40000 wil laten aanleggen in zijn tuin.


25. Buyer journey


De buyer journey is het proces waarbij een potentiële klant beslist over een product of dienst. Over het algemeen volgt elke prospect drie hoofdstappen in het koopproces voordat hij klant wordt: bewustzijn, overweging en beslissing. Deze termen worden ook in onze contreien vaak in het Engels gebruikt: awareness, consideration en decision.

De buyer journey verschilt in principe van de customer journey omdat niet elke potentiële koper effectief een klant wordt. Mensen kunnen sommige fasen van de buyer journey doorlopen zonder ooit een aankoop te doen.


26. Marketingattributie


Marketingattributie is een term voor het evalueren van de marketingcontactpunten, ook wel touch points, die een consument tegenkomt op zijn buyer journey. Het doel van attributie is om te bepalen welke kanalen en berichten de grootste impact hadden op de beslissing om te converteren of de gewenste volgende stap te zetten.


Er zijn tegenwoordig verschillende populaire attributiemodellen die door marketeers worden gebruikt, zoals multi-touch attributie en tijdsinterval.


De inzichten die deze modellen bieden in hoe, waar en wanneer een consument interactie heeft met merkboodschappen, stellen marketingteams in staat om campagnes aan te passen aan de specifieke wensen van individuele consumenten, waardoor de marketing-ROI wordt verbeterd.


27. Conversieratio (CR)


Conversieratio of conversion rate is de verhouding tussen het aantal mensen dat de gewenste actie (de conversie) op een bepaalde webpagina voltooit en het aantal mensen dat die webpagina bezoekt.


Die gewenste actie kan het invullen van een formulier op een landingspagina zijn of het klikken op een CTA op een blogpost. Hoe hoger dit percentage, hoe beter.


Ook op niveau van Facebook of Google campagnes spreken we over de conversieratio van een campagne, de conversieratio van een ad set of ad group of de conversieratio van een advertentie.


28. Conversie-optimalisatie (CRO)


Conversieoptimalisatie (CRO) richt zich op het systematisch verhogen van het percentage websitebezoekers dat een gewenste actie onderneemt op een bepaalde pagina. Ze kunnen op jouw site bijvoorbeeld converteren door een contactformulier in te vullen.


Door belangrijke stats te identificeren, kan je beter begrijpen hoe klanten jouw website ervaren en welke acties ze ondernemen. Deze metrics helpen om te testen en te bepalen welke strategieën het beste werken voor het genereren van leads en/of sales.


29. Landingspagina


Een landingspagina of landing page is een webpagina die is geoptimaliseerd voor (meestal) het genereren van leads. Met behulp van een formulier kunnen bedrijven zinvolle content inzetten in ruil voor gegevens van bezoekers.


Succesvolle landingspagina's hebben een goed gedefinieerde inhoud en duidelijke conversiepaden.


30. Bedankpagina


Na het indienen van informatie op een landingspagina worden klanten meestal doorgestuurd naar een bedankpagina, of ‘thank you page’, die hen bedankt voor hun inzending en hen mogelijke volgende stappen biedt.


Op de thank you page worden vaak conversion tags geplaatst, die ons in staat stellen om te meten of een conversie al dan niet afkomstig is van een bepaalde campagne.


Thank you pages zijn belangrijk in jouw lead nurturing strategie omdat ze de aanbiedingen leveren waarnaar personen op zoek zijn en ze andere relevante content kunnen positioneren als een logische volgende stap.


31. A/B-splittesten


Een A/B-splittest, ook wel gewoon A/B-test of splittest genoemd, is een experiment waarbij twee variabelen worden vergeleken door die variabelen gedurende een bepaalde periode aan een willekeurig "gesplitst" publiek te presenteren.


Zolang het experiment gecontroleerd en onbevooroordeeld is, zijn A/B-splittesten een geweldige manier om te begrijpen welke marketingtactieken de beste resultaten opleveren voor jouw bedrijf.


A/B-testen worden constant gebruikt door marketeers, zowel op websiteniveau als op campagneniveau.


Op jouw website kunnen bijvoorbeeld twee verschillende landing pages worden getest om na te gaan welke de beste conversion rate oplevert.


Op campagneniveau laten we meerdere ad sets/ad groups of advertenties gelijktijdig lopen om daarna te beslissen welke ad sets/ad groups en welke advertenties de beste resultaten opleveren.


32. Responsiveness


Responsiveness verwijst naar de manier waarop een website zich automatisch aanpast aan de schermgrootte van waaruit je hem bekijkt. Dit zorgt ervoor dat ongeacht het apparaat dat jouw bezoeker gebruikt, of het nu hun computer, hun telefoon of hun tablet is, jouw website er altijd goed uitziet.


De responsiveness van een website is belangrijk voor de zogenaamde ‘user experience’ en voor SEO.


33. Zoekmachine optimalisatie (SEO)


Zoekmachineoptimalisatie of Search Engine Optimization (SEO) is een reeks praktijken die bedoeld zijn om de positionering van webpagina's in organische zoekresultaten te verbeteren.

SEO omvat zowel on-page SEO, als off-page SEO en technische SEO.


34. Paid search


Paid search is de praktijk van het weergeven van advertenties op zoekmachines zoals Google op basis van de keywords (termen of trefwoorden) waarnaar users zoeken. Paid search werkt op een pay-per-click basis. Dit betekent dat je alleen betaalt wanneer iemand op jouw advertentie klikt voor een bepaald trefwoord.


Met Google Ads of Bing Ads kan je paid search campagnes opzetten.


35. Keyword research


Keyword research is het proces van het identificeren van de keywords (zoektermen) waarnaar jouw potentiële websitebezoekers online zoeken. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat jouw content kan worden gevonden op de resultatenpagina's van zoekmachines.


Dit onderzoek is niet het enige element dat van invloed is op jouw digitale zichtbaarheid, maar als je probeert traffic naar jouw website te leiden, moet je actief onderzoeken welke zoekwoorden het beste werken.

Je merkt het, marketing zit bomvol vakjargon. Inzicht in deze 35 vaak gebruikte begrippen is alvast een eerste stap om jouw marketinginspanningen te optimaliseren.


Comments


bottom of page